چگونه ترموود واقعی را از چوب های متفرقه تشخيص دهيم؟

چگونه ترموود واقعی را از چوب های متفرقه تشخيص دهيم؟

گروه وودمستر

بسياری از شرکت های معتبر توليد کننده ترمووود در اروپا که توليد کننده ترمووود هستند، تا به امروز هيچ فروشی به ايران نداشته اند. ولي افراد سودجو، خود را به عنوان نماينده ايشان معرفی می نمايند و با فروش چوب های معمولی تحت عنوان برند های معتبر خارجی، اقدام به فروش چوب های معمولی و فرآوری نشده به جای ترمووود می نمايند، که اين امر موجب بی اعتمادی سازندگان نسبت به اين کالای لوکس و زيبا می شود.