مقاومت ترمووود در برابر آب و آفتاب چگونه است؟

مقاومت ترمووود در برابر آب و آفتاب چگونه است؟

گروه وودمستر

معمولا این سوال برای خریداران به وجود می آید که ترمووود چقدر در برابر آفتاب، باد و باران مقاومت دارد؟ این مقاومت به عوامل گسترده ای بستگی دارد که ای عوامل را در ادامه بررسی می کنیم.