رنگ چوب ترموود | رنگ ترموود مخصوص چوب ترمو مین وکس minwax

رنگ چوب ترموود | رنگ ترموود مخصوص چوب ترمو مین وکس minwax

شرکت مین وکس(minwax) از بهترین شرکت های کانادایی در زمینه تولید رنگ ترمو و لاک پایه روغن و پایه آب بدون رنگ دانه و با رنگ دانه که در فضاهای مختلف از قبیل چوب، آجر، بتن و سنگ نیز قابل استفاده است.

رنگ چوب ترموود | رنگ ترموود مخصوص چوب ترمو مین وکس minwax

رنگ های مخصوص چوب ترموود