ترموود نما خارجی | ترمو وود نمای بیرونی | اجرا ترموود نما خارجی ساختمان ها و مراکز تجاری و اداری و مسکونی

ترموود نما خارجی | ترمو وود نمای بیرونی | اجرا ترموود نما خارجی ساختمان ها و مراکز تجاری و اداری و مسکونی

ترموود نما خارجی | ترمو وود نمای بیرونی | اجرا ترموود نما خارجی ساختمان ها و مراکز تجاری و اداری و مسکونی

ترموود نما خارجی | ترمو وود در نمای بیرونی | اجرا ترموود نما خارجی نمای چند ساختمان اجرا شده توسط مجموعه وومستر با استفاده از چوب ترمو در منطقه مرزداران تهران (نمونه کارها و پروژه های وودمستر با ترمووود برای نمای بیرونی ساختمان و مراکز خرید و مجتمع های مسکونی و اداری )

نمای چند ساختمان اجرا شده توسط مجموعه وومستر با استفاده از چوب ترمو در منطقه مرزداران تهران


جهت مشاهده تصویر اصلی و تصاویر بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.