ترموود در نما ساختمان | چوب ترمو وود در نمای ساختمانی

ترموود در نما ساختمان | چوب ترمو وود در نمای ساختمانی

ترموود در نما ساختمان | چوب ترمو وود در نمای ساختمانی تصاویر ساختمان های با نمای چوب ترمو در منطقه نیاوران که توسط وومستر طراحی و اجرا گردیده اند. (نمونه کارها و پروژه های وودمستر با ترمووود برای نمای بیرونی ساختمان و مراکز خرید و مجتمع های مسکونی و اداری )

تصاویر ساختمان های با نمای چوب ترمو در منطقه نیاوران که توسط وومستر طراحی و اجرا گردیده اند.


جهت مشاهده تصویر اصلی و تصاویر بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.