ترموود ضد آب ، مقاوم ترین چوب در برابر حرارت و آتش چوب ترمووود
تعمیرات و تغییرات چوب ترمو و رنگ ترمو

ترموود ضد آب ، مقاوم ترین چوب در برابر حرارت و آتش چوب ترمووود

گروه وودمستر

ترموود ضد آب ، مقاوم ترین چوب در برابر حرارت و آتش چوب ترمووود

ترموود یعنی گرما درمانی ،گرم کردنی به دمای 180 - 220 درجه سانتیگراد . 

ترمووود در فرایندی مشخص با حرارت و بخار آب درمان می شود و مدام تحت گرما دهی نیز می باشد.

 

ترمووود چوب های با استحکام بیشتر

برای همین ترموود را می توان چوبی نامید که پس از تغییر ساختار شیمیایی در برابر آب استحکام بیشتری پیدا کرده تا حدی که می توان در کنار و لبه استخر ها برکه ها و جکوزی و سونا و دیگر محوطه سازی ها و فضا سازی های چوبی استفاده کرد.

 

چوب های ترمو وود یعنی چوب های تحت فشار دمای بالا ، حرارت و بخار آب 

ترموود و مواد داخل چوب ترموود همراه با تمام محتویات و مشتغات چوب های ترموود تحت دمای بالا و حرارت و بخار آب به چوب درمان شده ترمو و یا چوب های بهبود ساختار یافته تبدیل می شوند.