گلدان ترمووود

ویلا و گلدان ترمووود

ساخت گلدان و ویلا با استفاده از ترمووود و چوب ترمو

گلدان ترموود و محوطه ویلا ترمو وود

گروه تخصصی وودمستر آماده ساخت انواع گلدان ترموود به صورت تکی و گلدان پیوسته فضایی در محوطه ویلا و حیاط خانه و مجتمع های مسکونی

گلدان های ترمووود در کنار نرده ها و باغچه های حیاط ها نیز قابل ساخت می باشد