حیاط ویلایی دیزاین شده با چوب ترمو (ترمووود) - تخت ماساژ چوبی ترموود

محوطه سازی ترمووود - محوطه حیاط ترمووود - استخر ترمووود - ساخت جکوزی با چوب های ترمووود

محوطه سازی ترمووود - محوطه سازی حیاط و استخر ترمووود - ساخت جکوزی با چوب ترمووود

محوطه سازی ترموود - محوطه حیاط ترموود - استخر ترموود - ساخت جکوزی با چوب های ترموود

جکوزی ترمووود - محوطه سازی حیاط ویلایی ترمووود

ساخت جکوزی و حوضچه آب در باغ ویلا با استفاده از چوب های ترمو یا همان ترمو وود

جکوزی و استخر و حوض آب ترمووود

ترمووود - ساخت جکوزی با چوب ترمووود

جکوزی ترمووود - محوطه سازی حیاط ویلایی ترمووود

ساخت جکوزی و حوضچه آب در باغ ویلا با استفاده از چوب های ترمو یا همان ترمو وود

جکوزی و استخر و حوض آب ترمووود

محوطه سازی در حیاط باغ ویلا با استفاده از چوب های حرارتی گرما دیده ترمووود.

محوطه سازی در حیاط باغ ویلا با استفاده از چوب های حرارتی گرما دیده ترمووود.

 


جهت مشاهده تصویر اصلی و تصاویر بیشتر، روی تصویر کلیک کنید.